SPOR PEDAGOJİSİ

Doç. Dr. Kamil ERDEM
Marmara Üniversitesi BESYO
Öğretim Üyesi


Tanımlar  ve Temel Kavramlar

Spor

—Evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir, diyebileceğimiz gibi çağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz.

—Bireyin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan, topluma uyumunu sağlayan, günlük yaşamın gerginlik ve sürtüşmelerini bastıran bir araçtır.

—Beden becerisi ile birlikte insan aklının ve kişiliğinin gelişmesini hedef alan,insanı eğitmek,karakterini ve ahlakını kuvvetlendirmek” gibi sporun bireyin ruh ve beden sağlığı için olduğuna dair tanımlamalar da vardır.

—İnsan ruhundaki mücadele ve başarma azminin sistemli ve adli şartlar içinde, çeşitli güçlükleri göze alarak bedensel bir yarışmaya dönüşmesi.Amacı, sağlığı korumak, genç ve dinamik kalmak, aynı zamanda bireysel yeteneği geliştirilerek yarışmalarda bireysel yada takım olarak üstünlük sağlamaktır.

Spor Etkinlikleri

—İnsanlığın hiçbir dönemi sporsuz kalmamıştır. En ilkel kavimler bile,vücutlarını çalıştırmışlar,beden kültürünü zorunlu olarak benimsemişlerdir.İnsanın fikir ve ruh unsurları  ile birlikte bütünlüğünü oluşturan bedenin belirli amaçlar için eğitilmesi,insanın evrenin üzerindeki varlığı kadar eskidir. İnsan vücudu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı sürekli hareket etmek ihtiyacındadır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir